Nhận thông tin chi tiết dự án

Bảng giá, tài liệu, thông tin chương trình ưu đãi mới nhất

VỊ TRÍ ĐỘC TÔN – KẾT NỐI THỊNH VƯỢNG

TIỆN ÍCH ĐẶC QUYỀN MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TỪ TẦNG 04 - 27

Căn Hộ 01

 • Diện tích thông thủy: 65.76 m2
 • Phòng khách + ăn: 13.51 m2
 • Phòng ngủ Master: 14.05 m2
 • Phòng ngủ 2: 12.05 m2
 • Phòng bếp: 11.03 m2
 • WC 1: 3.4 m2
 • WC 2: 3.86 m2
 • Logia 1: 2.97 m2
 • Logia 2: 1.89 m2

Căn Hộ 02

 • Diện tích thông thủy: 31.35 m2
 • Phòng khách + ăn: 10.4 m2
 • Phòng ngủ : 10.41 m2
 • Phòng bếp: 3.81 m2
 • WC : 2.88 m2
 • Logia : 3.09 m2

Căn Hộ 03

 • Diện tích thông thủy: 32.24 m2
 • Phòng khách + ăn: 11.38 m2
 • Phòng ngủ : 9.49 m2
 • Phòng bếp: 5.07 m2
 • WC : 3.38 m2
 • Logia : 2.07 m2

Căn Hộ 04

 • Diện tích thông thủy: 45.15 m2
 • Phòng khách + ăn: 16.13 m2
 • Phòng ngủ Master: 7.5 m2
 • Phòng ngủ 2: 7.45 m2
 • Phòng bếp: 4.6 m2
 • WC : 3.13 m2
 • Logia : 4.45 m2

Căn Hộ 05

 • Diện tích thông thủy: 45.15 m2
 • Phòng khách + ăn: 16.13 m2
 • Phòng ngủ Master: 7.5 m2
 • Phòng ngủ 2: 7.45 m2
 • Phòng bếp: 4.6 m2
 • WC : 3.13 m2
 • Logia : 4.45 m2

Căn Hộ 06

 • Diện tích thông thủy: 65.76 m2
 • Phòng khách + ăn: 13.51 m2
 • Phòng ngủ Master: 14.05 m2
 • Phòng ngủ 2: 12.05 m2
 • Phòng bếp: 11.03 m2
 • WC 1: 3.4 m2
 • WC 2: 3.86 m2
 • Logia 1: 2.97 m2
 • Logia 2: 1.89 m2

Căn Hộ 07

 • Diện tích thông thủy: 92.14 m2
 • Phòng khách + ăn: 30.16 m2
 • Phòng ngủ Master: 13.48 m2
 • Phòng ngủ 2: 12.65 m2
 • Phòng bếp: 10.34 m2
 • WC 1: 5.54 m2
 • WC 2: 3.34 m2
 • Logia 1: 3.44 m2
 • Logia 2: 2.83 m2

Căn Hộ 08

 • Diện tích thông thủy: 37.21 m2
 • Phòng khách + ăn: 12.38 m2
 • Phòng ngủ: 11.78 m2
 • Phòng bếp: 5.43 m2
 • WC : 3.41 m2
 • Logia : 3.21 m2

Căn Hộ 09

 • Diện tích thông thủy: 37.21 m2
 • Phòng khách + ăn: 12.38 m2
 • Phòng ngủ: 11.78 m2
 • Phòng bếp: 5.43 m2
 • WC : 3.41 m2
 • Logia : 3.21 m2

Căn Hộ 10

 • Diện tích thông thủy: 37.31 m2
 • Phòng khách + ăn: 10.31 m2
 • Phòng ngủ: 12.31 m2
 • Phòng bếp: 7.69 m2
 • WC : 3.15 m2
 • Logia : 3.23 m2

Căn Hộ 11

 • Diện tích thông thủy: 62.35 m2
 • Phòng khách + ăn: 18.12 m2
 • Phòng khách Master: 11.1 m2
 • Phòng ngủ 2: 10.68 m2
 • Phòng bếp: 5.71 m2
 • WC 1: 3.01 m2
 • WC 2: 2.89 m2
 • Logia 1: 2.84 m2
 • Logia 2: 5.83 m2

Căn Hộ 12

 • Diện tích thông thủy: 62.35 m2
 • Phòng khách + ăn: 18.12 m2
 • Phòng khách Master: 11.1 m2
 • Phòng ngủ 2: 10.68 m2
 • Phòng bếp: 5.71 m2
 • WC 1: 3.01 m2
 • WC 2: 2.89 m2
 • Logia 1: 2.84 m2
 • Logia 2: 5.83 m2

Căn Hộ 13

 • Diện tích thông thủy: 68.58 m2
 • Phòng khách + ăn: 24.27 m2
 • Phòng khách Master: 13.54 m2
 • Phòng ngủ 2: 11.45 m2
 • Phòng bếp: 5.23 m2
 • WC 1: 3.6 m2
 • WC 2: 3.32 m2
 • Logia 1: 2.57 m2
 • Logia 2: 2.32 m2

Căn Hộ 14

 • Diện tích thông thủy: 76.27 m2
 • Phòng khách + ăn: 25.76 m2
 • Phòng khách Master: 16.58 m2
 • Phòng ngủ 2: 11 m2
 • Phòng bếp: 7.87 m2
 • WC 1: 3.34 m2
 • WC 2: 3.06 m2
 • Logia 1: 3.2 m2
 • Logia 2: 2.62 m2

Căn Hộ 15

 • Diện tích thông thủy: 62.35 m2
 • Phòng khách + ăn: 18.12 m2
 • Phòng khách Master: 11.1 m2
 • Phòng ngủ 2: 10.68 m2
 • Phòng bếp: 5.71 m2
 • WC 1: 3.01 m2
 • WC 2: 2.89 m2
 • Logia 1: 2.84 m2
 • Logia 2: 5.83 m2

Căn Hộ 16

 • Diện tích thông thủy: 62.35 m2
 • Phòng khách + ăn: 18.12 m2
 • Phòng khách Master: 11.1 m2
 • Phòng ngủ 2: 10.68 m2
 • Phòng bếp: 5.71 m2
 • WC 1: 3.01 m2
 • WC 2: 2.89 m2
 • Logia 1: 2.84 m2
 • Logia 2: 5.83 m2

Căn Hộ 17

 • Diện tích thông thủy: 62.35 m2
 • Phòng khách + ăn: 18.12 m2
 • Phòng khách Master: 11.1 m2
 • Phòng ngủ 2: 10.68 m2
 • Phòng bếp: 5.71 m2
 • WC 1: 3.01 m2
 • WC 2: 2.89 m2
 • Logia 1: 2.84 m2
 • Logia 2: 5.83 m2

Căn Hộ 18

 • Diện tích thông thủy: 37.21 m2
 • Phòng khách + ăn: 12.38 m2
 • Phòng ngủ: 11.78 m2
 • Phòng bếp: 5.43 m2
 • WC : 3.41 m2
 • Logia : 3.21 m2

Căn Hộ 19

 • Diện tích thông thủy: 37.21 m2
 • Phòng khách + ăn: 12.38 m2
 • Phòng ngủ: 11.78 m2
 • Phòng bếp: 5.43 m2
 • WC : 3.41 m2
 • Logia : 3.21 m2

Căn Hộ 20

 • Diện tích thông thủy: 62.35 m2
 • Phòng khách + ăn: 18.12 m2
 • Phòng khách Master: 11.1 m2
 • Phòng ngủ 2: 10.68 m2
 • Phòng bếp: 5.71 m2
 • WC 1: 3.01 m2
 • WC 2: 2.89 m2
 • Logia 1: 2.84 m2
 • Logia 2: 5.83 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ

HÌNH ẢNH TIỆN ÍCH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CĂN HỘ MẪU

TIN TỨC SỰ KIỆN

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC